Kadra Pedagogiczna:
- mgr Bożena Woś - dyrektor

- mgr Małgorzata Janasz,

- mgr Sylwia Januszkiewicz,

- mgr Grażyna Popera,

- mgr Dorota Jarosz- mgr Jolanta Kusio - logopeda,


Personel pomocniczy:

Pomoc wychowawcza: - Beata Samolewska,
Opiekunka dziecięca: - Grażyna Marcinek


Woźne oddziałowe:
- Jolanta Ciarach
 - Paulina Nowicka
- Sylwia Ryczkowska
- Elżbieta Żaba

 - Grażyna Karwaczyńska


a smaczne posiłki przygotowują Panie:
- Danuta Borodyn - intendent przedszkola
- Lucyna Wojno
- Agnieszka Jaskórzyńska
- Zdzisława Sadłowska