Kadra Pedagogiczna:
- mgr Bożena Woś - dyrektor

- mgr Małgorzata Janasz,

- mgr Sylwia Januszkiewicz,

- mgr Grażyna Popera,

- mgr Dorota Jarosz

- mgr Joanna Monastyrska

- Mirosława Szefer

- mgr Sylwia Pogodzińska- mgr Aleksandra Sadowska - logopeda,


Personel pomocniczy:

sekretariat: Magdalena Czekła


Pomoc nauczyciela: - Beata Samolewska,
Opiekunka dziecięca w oddziale żłobkowym: - Grażyna Marcinek


Woźne oddziałowe:
- Karolina Sokołowska
 - Oliwia Karwaczyńska
- Anna Stawarz
-  Anna Lebioda

- Grażyna Karwaczyńska


a smaczne posiłki przygotowują Panie:
- Danuta Borodyn - intendent przedszkola
- Lucyna Wojno
- Agnieszka Jaskórzyńska
- Jolanta Ciarach