09.02.2018 r. odbedzie się w przedszkolu Bal Karnawałowy w godzinach 9.30 -11.30


Dzien Babci i Dziadka w przedszkolu odbedzie się :

w grupach Jeżyki i Pszczólki w dniu 19.01.2018 r.

w grupach Misie i Biedronki w dniu 22.01.2018 r.

 

Serdecznie zapraszmy na uroczystośc "Nasze Kolędowanie", które odbedzie się w w dniu 07.01.2017 r od godz. 15.00 w sali widowiskowej  Piechowickiego Ośrodka Kultury, ul. Kryształowa 53

Wystep naszych przedszkolaków zaplanowany jest w godzinach

16.40 - 17.00

 

Zapraszamy na indywidualne spotkania z nauczycielami w każdy

pierwszy poniedziałek miesiąca.


Pierwsze spotkania odbędą się w dniu 2 października 2017 roku  

    w salach grup.

 

 

 

 

Zestaw programów realizowanych w przedszkolu

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

WYKAZ PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W PLACÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


1. „Nasze przedszkole” –program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska, Karty pracy”Kolorowy start”-roczne przygotowanie przedszkolne Wydawnictwo MAC                                                              

2. 2. Moje Miasto moim domem” - M. Janasz

3. 3. „Bezpiecznie na co dzień” S. Januszkiewicz , B. Woś

4. 4. „Kochamy dobrego Boga”- nr AZ-0-01/10 program do nauki religii ks. Jan Szpek, Danuta Jackowiak Wydawnictwo Św. Wojciech

 

 


W dniach od 22.02.2016 r.  do 26.02.2016 r., rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, składają deklarację Powierdzenia Woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w roku 2016/2017 w Przedszkolu Samorzadowym Nr 2 w Piechowicach.

Druki do pobrania w placówce.


Nabór, na wolne miejsca dobywać sie będzie w dniach          od 7.03.2016 r. do 28.03.2016 r., zgodnie z zarzadzeniem  nr 7/2016 z dnia 29.01.2016 r. Burmistrza Miasta Piechowice.

 Zapraszmy rodziców w dniu 25 marca 2016 roku o godz. 15.30 na spotkanie z pedagogiem i psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze Szklarskiej Poręby, tematem spotkania bedzie

"Dojrzałość szkolna"

Spotkanie odbedzie sie w sali grupy KOTKI.
2 marca 2016 o godz. 16.30 zapraszamy rodziców dzieci urodzonych w roku 2009             i 2010 na spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piechowicach na terenie Spotkanie odbedzie sie w sali 26 na terenie szkoły.    Zapraszmy na spotkanie, wszystkich rodziców,         w dniu 18.02.2016 r. o godz. 16.00, w przedszkolu.

 

 

 

 

Serdecznie zapraszmy,  Babcie i Dziadków

na uroczystość z okazji Ich święta

w dniu 21.01.2016 r.

W grupach  PSZCZÓŁKI i BIEDRONKI  od godz. 9.30-10.30

a w grupach MOTYLKI i KOTKI od godz. 12.30-13.30  

 

W dniu 22.10.2015 roku o godz. 14.30 odbędzie się uroczystość pasowania

na przedszkolaka dzieci z najmłodszej grupy „Pszczółek”

Po uroczystości zapraszamy do ogrodu przeszkolonego na festyn integracyjny pod hasłem

,,Dynia w roli głównej''

 

Przewidziane są liczne zabawy, konkursy i inne atrakcje oraz smakowita kiełbaska w radosnej rodzinnej i jesiennej aurze.

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na uroczystości z okazji świeta Mamy i Taty

       26 maja 2015,  godz. 15.15 -Biedronieczki

       26 maja 2015, godz. 15.45 - Krasnoludki

         27 maja 2015, godz. 14.45 - Kotki

          27 maja 2015, godz 15.15 - Wesołe Misie

 

 Termin rekrtutacji na wolne miejsca do przedszkola

na rok szkolny 2015/2016 został wydłużony

do 8 maja 2015 roku 
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Piechowicach ogłasza nabór
na wolne miejsca do przedszkola w roku szkolnym 2015/2016

Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci: 3-letnie, 4-letnie i 5 -letnie

Do oddziału żłobkowego przyjmowane są dzieci od 1 roku do 3 lat.

W pierwszej kolejności przyjnowane są dzieci 5 letnie, ponieważ maja obowiązek przedszkolny i dzieci 4 letnie,
ponieważ mają  prawo do edukacji przedszkolnej od wrzesnia 2015 roku.

 

 

 

 

Od 16 marca do 15 kwietnia będzie prowadzona rekrutacja na wolne miejsca

w Przedszkolu Samorządowym Nr 2w Piechowicach  na rok szkolny 2015/2016


Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami  należy pobrać z przedszkola lub strony internetowej z zakładki "do pobrania ".

Wypełnione Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Piechowicach ul. Nadrzeczna 1

                          Przyjmujeny dzieci do :

                       Oddziału Żłobkowego od 1 roku do 3 lat

                       Oddziału Maluszków-dzieci 3 i 4 letnie

                       Oddziału Młodszych Średniaków- dzieci 4 letnie

                       Oddziału Starszych Średniaków - dzieci 5 letnie

                       Oddziału Starszaków -dzieci 6 letnie 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr 24/V/2015

Rady Miasta Piechowice

z dnia 26.02.2015 r.

 

INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW

ORAZ PRZYZNANE IM WARTOŚCI W PUNKTACH

 

L.p.

Kryterium

 

Liczba

punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

1.

„Dziecko obojga rodziców

pracujących/studiujących

w systemie stacjonarnym”

 

50

dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp. / zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów

2.

„Dziecko, którego jedno z rodziców/prawny opiekun pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą”

40

dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp. / zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów

3.

„Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin”

5

oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin

4.

„Dziecko, którego rodzice

odprowadzają podatek dochodowy w Gminie Miejskiej Piechowice”

3

oświadczenie o odprowadzaniu podatku

dochodowego w Gminie Miejskiej Piechowice przez rodziców kandydata (od każdego z rodziców)

5.

„Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca

zamieszkania dziecka/ miejsca pracy jednego z rodziców a przedszkolem”

1

dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica (jeżeli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie/studiowanie)

6.

„Rodzeństwo dziecka

kontynuującego wychowanie

przedszkolne w przedszkolu

pierwszego wyboru”

1

oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego

 

 

 

 


W dniu 13 lutego 2014 r. tj.czwartek, serdecznie zapraszmy rodziców

na spotkanie 

Porzadek spotkania:

1. Ogolne informacje dyrektora przedszkola

2. Spotkanie z logopedą na temat najczęściej wystepujacych wad wymowy w przedszkolu oraz sposobami pracy z dziećmi

3. Spotkanie dyrektora z rodzicami dzieci 6-letnich, prezentacja multimedialna Mamo, Tato- szkoła Twojego dziecka. Prezentacja dostepna jest po linkiem:

http://kuratorium.wroclaw.pl/index.php?id_kat=34&

 

4. zebrania w grupach z nauczycielami

5. Spotkania indywidualne z dyrektore, logopeda, nauczycielami


                                                                                                      Zapraszamy 14 lutego od godz. 9.30 w przedszkolu odbędzie sie

BAL KARNAWAŁOWY

dla wszystkich grup przedszkolnych.

W programie balu zaplanowanych jest  wiele zabaw, konkursów i niespodzianek

Szanowni Rodzice, zapraszamy na „Wieczór Poezji",

który odbędzie się w Piechowickim Ośrodku Kultury w dniu 27.11.2013 r. o godz. 16.00

 

Wiersze zaprezentują:

z grupy „Kotków":

1. Kalina Bieniek

2. Maja Brodawska

3. Gabrysia Mielniczek

4. Oskar Krausiewicz- Łada

5. Ola Kujałowicz

6. Zuzia Jędrzejczuk


grupy „Żabek":

1. Tomek Jabłoński

2. Kamil Światek

3. Krystian Kilimnik

4. Ola Kukulska

5. Amelia Dąbkowska


grupy „Wesołe Misie":

1. Antek Wojno

2. Mateusz Sierpski

3.Kuba Bogusławski

4. Damian Filiczkowski

5. Kamil Stolarczyk

6.Oskar Frygiel

7. Tomek Łuszczyński

8. Antek Sawicki


grupy „Krasnoludków":

1. Damian Gibes

2. Kuba Żmuda

3. Amelka Kłyszyńska

4. Maja Graczykowska

5. Konrad Krasowski

 


 

 

Dla Rodziców

W dniu 14.11.2013 roku o godz. 16.00  zapraszamy 
wszystkich 
Rodziców na spotkanie.

Porządek spotkania:

1. Wykład Pracownika Poradni Psychologiczno ­Pedagogicznej ze Szklarskiej Poręby na temat : 
Rola i zadania Poradni oraz Dojrzałość szkolna

2. Spotkania w grupie, przekazanie wiadomości  na temat 
podsumowania diagnozy wstępnej i obserwacji

3. Indywidualne spotkania z panią logopedą, psychologiem, 
dyrektorem i nauczycielami

Zapraszamy

"Przedszkole przyszłości-program edukacji przedszkolnej"

Miło jest nam poinformować Państwa, że nasze przedszkole zakwalifikowało się do projektu "Przedszkole przyszłości- program edukacji przedszkolnej", który realizowany będzie w placówce od 1 września 2013 roku. Projekt opracowny został przez Instytut organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "InBIT" Sp.z o.o.. w partnerstwie z Firmą Sławomir Anioł Fados, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka Jakosc systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia , Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.Celem głównym projektu jest poprawa jakosci i metod kształcenia dzieci w przedszkolu poprzez modernizację treści i metod dzięki opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnego programu edukacji przedszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności twórczej i umiejetności konstrukcyjno-przestrzennych w edukacji przedszkolnej. Cele szczegółowe to:

- uatrakcyjnienie form i metod pracy z dziecmi w edukacji przedszkolnej poprzez realizację innowacyjnego programu edukacji przedszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem aktywności twórczej i umiejętności konstrukcyjno-przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

- podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez realizację innowacyjnego programu edukacji przedszkolnej oraz wykorzystanie nowoczesnych metod kształcenia  i materiałów dydaktycznych

W ramach realizacji innowacyjnego programu przedszkole pozyska zestaw multimedialny: tablica multimedialna, rzutnik, laptop, wizualizer oraz 50 aplikacji interaktywnych do tablicy multimedialnej, zestawy tablic pogladowych i wiele innych narzędzi dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Mamy nadzieję, że realizacja projektu podniesie atrakcyjność zajeć i zabaw z dziećmi i pozwoli im łatwiej przygotować się do obowiązkow szkolnych i ułatwi funkcjonowanie w wielu sytuacjach życiowych, bo nowoczesne technologie wkraczają w każdą dziedzinę życia. O realizacji projektu będziemy Państwa informować na bieżąco. 

 

 

Uwaga Rodzice,

 Zgodnie z Ustawa o Systemie Oswiaty, każdy rodzic, którego dziecko, odbywa roczne przygotowanie przedszkolne i do najbliższej placowki przedszkolnej ma wiecej niż 3 km może ubiegać sie o zwrot kosztów dojazdu do przedszkola.

Taką sytuacje należy zgłosić dyrektorowi placówki

 

LISTY DLA ZIEMI Już po raz kolejny nasze przedszkole włączyło się w ekologiczne działania Fundacji Arka. Tym razem była to autorska akcja fundacji Listy dla Ziemi, która miała na celu wesprzeć gminy w obowiązku organizacji działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z nową ustawą „ śmieciową”. Głównym elementem akcji było pisanie lub rysowanie listów przez dzieci do dorosłych o tematyce ekologicznej, zanim jednak to nastąpiło przeprowadzono w przedszkolu szereg akcji poprzedzających. Prowadzone w grupach były pogadanki, zabawy i gry tematyczne, dzieci wykonywały ulotki, które podczas przemarszu przez Piechowice rozdawane były mieszkańcom naszego miasta. Na budynku przedszkola malowały wspólną pracę „ Jestem ekologiem” . Rozwiązywały zagadki i zadania ekologiczne. I dopiero tak przygotowane napisały i narysowały listy do swoich bliskich zachęcając do wspólnego działania ekologicznego. Zanosząc je do domów, dzieci wspólnie z rodzicami miały podjąć proste działania, które w każdym domu można wykonać, aby segregować śmieci. Miejmy nadzieję, że po naszych akcjach już wszyscy wiedzą jak należy segregować śmieci i po co to robimy. Powodzenia S. Januszkiewicz Wycieczka najmłodszych przedszkolaków Dzień 18.04.2013 r. był bardzo nietypowym dniem dla grupy „Wesołe misie” i „Żabki”. Zamiast codziennych zajęć dzieci pojechały na wycieczkę do Górzyńca. Dużą atrakcją był przejazd autobusem linii nr „9” – niektóre przedszkolaki przyznały, że pierwszy raz jechały takim autobusem. Z przystanku końcowego dzieci przeszły do gospodarstwa, gdzie czekało na nich mnóstwo atrakcji – wiejskie podwórko pełne prześlicznych zwierzaków – na początek ukazał się dzieciom królewski paw w całej swojej odsłonie, z rozłożonym ogonem, mieniącym się różnobarwnymi kolorami, nie mniej piękne były bażanty: złoty, bananowy; ozdobne białe gołębie – przedszkolaki miały okazję zobaczyć pięciodniowe pisklę gołębia, mogły pogłaskać króliki, oraz obserwować kury i perliczki. Jakie wrażenie zrobiła wycieczka na dzieciach, świadczą słowa Zuzi: „Te zwierzęta są tutaj bardzo szczęśliwe”. Po zwiedzeniu gospodarstwa pana Michała Gajdamowicza, któremu bardzo dziękujemy za interesujące spotkanie, dzieci przeszły na plac zabaw. Zmęczone, ale szczęśliwe „Żabki” wróciły do przedszkola na pieszo, a „Wesołe misie” autobusem. Małgorzata Janasz Wiosenne występy dzieci grupy ” Kropelek” Minione tygodnie w grupie Starszaków upłynęły pod znakiem występów artystycznych. Jeszcze przed długim weekendem 29 kwietnia, dzieci przygotowały akademie z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Spotkanie rozpoczęła pieśń „Wiwat majowa jutrzenko”, potem był pokaz tańców narodowych ( krakowiaka ,kujawiaka i poloneza) przeplatany pieśniami patriotycznymi. Akademię zakończył wspólnie z rodzicami odśpiewany hymn narodowy. Były gromkie brawa i słowa pochwały. A na koniec spotkania ,każdy rodzic otrzymał zgodnie z rozporządzeniem MEN informację o gotowości szklonej swojego dziecka. 8 maja grupa Kropelek rozpoczęła międzynarodowy przegląd teatralny w ramach projektu „Moje Karkonosze” w MDK-u na Zabobrzu w Jeleniej Górze, przedstawiając inscenizację pt „Wszyscy są potrzebni”. Udział w przeglądzie był dla dzieci wielkim przeżyciem. Występ przed nieznaną publicznością na scenie oraz obejrzenie spektakli w wykonaniu starszych grup teatralnych dostarczył przedszkolakom wiele przyjemności i niezapomnianych wrażeń. A 10 maja grupa Starszaków wykonała pokaz wokalno - taneczny w ramach targów regionalnych Turtek 2013. Tym razem nasze przedszkolaki popisały się w nowoczesnych układach tanecznych z wykorzystaniem szarf i pomponów. Występy artystyczne są efektem pracy nie tylko jednego nauczyciela ale współpracy z instruktorami , rodzicami i oczywiście samymi dziećmi. Bo od zaangażowania wszystkich zależy efekt końcowy. A zauważone predyspozycje dzieci będą mogły być rozwijane. G. Popera

 


Sześciolatki gotowe do szkoły, szkoły gotowe na sześciolatki - rozpoczyna się II edycja konkursu „Mam 6 lat"!

W 90 procentach polskich szkół są już sześciolatki. Badania i analizy pokazują, że dzieci w tym wieku bardzo dobrze sobie radzą, osiągając w szkole wyniki czasami lepsze, niż ich siedmioletni koledzy. By upowszechniać dobre praktyki szkół, w których uczą się sześciolatki, a także przedszkoli, które skutecznie - również dzięki współpracy z rodzicami - przygotowują dzieci do wcześniejszego rozpoczęcia nauki, Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas ogłosiła dziś (21 listopada) II edycję konkursu „Mam 6 lat". Konkurs skierowany jest do rad rodziców w szkołach i przedszkolach oraz do dzieci.

- Wcześniejsza nauka w szkole, wbrew pojawiającym się niekiedy obiegowym opiniom nie oznacza odbierania dziecku dzieciństwa. To raczej wykorzystanie jego potencjału i stworzenie mu optymalnych warunków rozwoju. Szkoła daje dzieciom sześcioletnim więcej okazji do poznawania ciekawych obszarów wiedzy, opanowania nowych umiejętności oraz kontaktu z innymi dziećmi i dorosłymi. Nauka w środowisku szkolnym pozwala na budowanie poczucia własnej wartości i dalszy rozwój samodzielności - mówi minister edukacji Krystyna Szumilas.

- Nadchodzący rok szkolny jest ostatnim, w którym rodzice mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu przez ich sześcioletnie dziecko nauki w I klasie. Od września 2014 roku, do pierwszej klasy szkoły podstawowej pójdą już wszystkie dzieci sześcioletnie oraz te dzieci siedmioletnie, które nie rozpoczęły nauki w szkole w wieku sześciu lat. Zależy mi na dostarczeniu rodzicom wszelkich informacji, które pomogą im w podjęciu decyzji - dodaje.

Organizowany już po raz drugi konkurs „Mam 6 lat" ma na celu wyłonienie i wypromowanie najciekawszych działań wspierających adaptację dzieci sześcioletnich do edukacji szkolnej.

- Chcemy dotrzeć z przekazem do rodziców najmłodszych dzieci i pokazać im, że sześciolatki dobrze radzą sobie w pierwszej klasie, a szkoły są bezpieczne i dobrze przygotowane na ich przyjęcie - mówi minister Krystyna Szumilas i podkreśla, że czas skończyć ze straszeniem dzieci i rodziców I klasą zwłaszcza, że zdaniem psychologów, wzbudzanie lęku przed szkołą może mieć negatywne konsekwencje w przyszłości i wpływać na późniejsze sukcesy szkolne uczniów.

Między innymi dlatego w tym roku - oprócz rad rodziców - udział w konkursie mogą wziąć też uczniowie klas I-III, które poszły do szkoły jako sześciolatki. Przewidziano dla nich specjalną kategorie konkursową pod tytułem „Mam 6 lat i potrafię...". W formie listów, rysunków, filmików dzieci będą mogły zaprezentować umiejętności, jakie nabywają w szkole.

Prace oceniane będą w II etapach - regionalnym i krajowym. Najlepsze prace na poziomie regionalnym wybiorą Kuratorzy Oświaty a krajowym - kapituła powołana przez Ministra Edukacji Narodowej. W ramach konkursu Minister Edukacji Narodowej przyzna też wyróżnienia „Samorząd na 6" tym samorządom, z których najwięcej sześciolatków rozpocznie we wrześniu 2013 naukę w I klasie.

Równocześnie z konkursem „Mam 6 lat" rozpoczynają się inne działania informacyjne MEN. Do szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i rodziców w najbliższych dniach wysłane zostaną plakaty, listy i ulotki zawierające m.in. z informacje o tym, jak sprawdzić, czy dziecko jest gotowe by pójść do szkoły. Do samorządów trafi z kolei prośba o zorganizowanie takich działań, dzięki którym rodzice dzieci 6-letnich i same sześciolatki będą mogły jak najlepiej zapoznać się z warunkami w szkole i poznać przyszłych wychowawców (spotkania w szkołach, dni otwarte, wspólne lekcje, wycieczki do szkoły). W tym roku, mimo, że obowiązek szkolny dla 6-latków przesunięty został na 2014 rok, na taki krok zdecydowali się rodzice 17, 5 proc. dzieci.

Na stronie MEN, w zakładce www.men.gov.pl/mam6lat będą się też pojawiały opisy dobrych praktyk, wyniki badań i artykuły ekspertów dotyczące funkcjonowania sześciolatka w szkole. - Wierzę, że w ten sposób rozwiejemy wszelkie wątpliwości rodziców i przekonamy, że 6-latek w szkole pozostaje tym samym 6-latkiem, ale z większymi możliwościami - mówi minister Krystyna Szumilas.

Regulaminy konkursu znajdują się na stronach kuratoriów oświaty. Poniżej znajduje się jego wyciąg.

Regulamin II edycji konkursu - wyciąg z regulaminu

Arkusz zgłoszeniowy II edycji konkursu - informacja o tym, gdzie należy wysłać arkusz wraz z pracą konkursową znajduje się na stronie właściwego kuratorium oświaty.

Najważniejsze daty w II edycji konkursu „Mam 6 lat":

21 listopada 2012 - ogłoszenie konkursu, rozpoczęcie zbierania prac konkursowych na poziomie regionalnym;

22 lutego 2013 - zakończenie zbierania prac na poziomie regionalnym;

25 lutego - 11 marca 2013 - ocena prac na poziomie regionalnym oraz wyłonienie laureatów regionalnych podczas Regionalnych Gal Konkursu;

11 - 29 marca 2013 - wybór najlepszych prac na poziomie ogólnopolskim

11 kwietnia 2013 - uroczysta Ogólnopolska Gala Konkursu.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sześcioletnie dziecko zarówno w przedszkolu jak i w szkole, nadal będzie dzieckiem. Ale w szkole ma szansę pójść o krok dalej w swoim rozwoju - podkreślała minister Krystyna Szumilas podczas wczorajszej (14 stycznia) wizyty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr. 1 w Częstochowie. Minister Edukacji Narodowej spotkała się tam z rodzicami, dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia i bibliotek pedagogicznych.

- Jesteśmy jednym systemem edukacji. Wszyscy musimy współpracować dla dobra dzieci - mówiła minister Krystyna Szumilas prosząc, by przedszkola i szkoły nawiązały ścisłą współpracę, dzięki której sześciolatki rozpoczynające naukę w pierwszej klasie spotkają znane sobie i lubiane środowisko. - To powinien być radosny czas. I to od nas dorosłych, zależy jak przygotujemy do niego dziecko. Ważne, by przedszkolaki miały szansę spotkać się z uczniami szkoły, poznać przyszłego wychowawcę, salę i miejsce w którym będą się uczyły i spędzały czas, a nawet zobaczyć jak wyglądają zajęcia w pierwszej klasie. Szkoła, do której pójdą Państwa podopieczni nie może być dla Was anonimowa - zwróciła do dyrektorów przedszkoli i podała przykłady dobrych praktyk już realizowanych w wielu samorządach: wspólne lekcje uczniów i przedszkolaków, spotkania rodziców z obu placówek, wizyty uczniów i ich nauczycieli w przedszkolu i przedszkolaków w szkole.

Minister rozmawiała też z rodzicami dzieci, które mogą w tym roku rozpocząć edukację w szkole w wieku sześciu lat. Odpowiadała na ich pytania i rozwiewała obawy przedstawiając wyniki badań ogólnopolskich (CBOS, IBE) i zagranicznych (OECD, PIRLSS & TIMSS) dotyczących wczesnej edukacji, z których wynika, że im wcześniej dziecko rozpoczyna edukację, tym lepiej się rozwija i w przyszłości ma mniej problemów z nauką.

Rodzice pytali na przykład, czy sześciolatek w klasie z siedmiolatkami nie będzie gorszym uczniem. - Według specjalistów dzieci sześcioletnie, które rozpoczęły naukę w I klasie są lepiej przygotowane do nauki w szkole i osiągają często nawet lepsze wyniki niż siedmiolatki - mówiła. Przywoływała m.in.: wyniki raportu CBOS ?Edukacja małych dzieci", z którego wynika, że niemal 86 proc. rodziców 6 latków uczących się w I klasie dostrzega wiele i bardzo wiele nowych umiejętności u swoich dzieci i jest zadowolona z edukacji, jaką dzieciom oferuje szkoła. Zadowolone są też dzieci - z badań IBE (?Badanie szkolnych uwarunkowań efektywności") wynika, że 83 % uczniów klas I-III lubi chodzić do szkoły, a 80 % samych siebie nazwałoby zdolnym uczniem.

Minister podkreśliła rolę edukacji przedszkolnej w przygotowaniu dziecka 6 letniego do nauki w szkole i przypomniała działania podjęte przez nią, które zapewnią wszystkim dzieciom miejsce w przedszkolach już w 2016 roku. Jednym z nich jest przyjęta przez rząd tzw. ustawa przedszkolna, która da czterolatkom i trzylatkom prawo do edukacji przedszkolnej. Dzięki tej ustawie obniżone zostaną też opłaty za przedszkole. - Od września tego roku do jednej złotówki zostanie obniżona opłata za 6. i 7. godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. W 2014 za koleją, a w 2015 r. już za każdą - mówiła Szumilas. Ponadto samorządy będą otrzymywać dotację na edukację przedszkolną, docelowo w kwocie 1,7 mld zł rocznie.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pani logopeda przyjmuje (bezpłatnie) w każdy czwartek

od. godz. 11.00 do 16.00

 wszystkich zainteresowanych Rodziców  

w Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach     

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców została ogłoszona i przyjęta w roku 1992 przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (European Parents Association) z siedzibą w Brukseli.
Polska - dzięki aktywności Społecznego Towarzystwa Oświatowego - jako pierwszy kraj z Europy Środkowej uzyskała w roku 1993 pełne członkostwo (afiliacja w 1991) w EPA i bierze aktywny udział w działalności na szczeblu europejskim.
0ficjalnym przedstawicielem STO i Polski w EPA jest Michał Józef Kawecki, który jest jednocześnie członkiem władz naczelnych EPA.

- Preambuła -

Wychowanie dzieci stanowi wyraz nadziei rodziców, co jest potwierdzeniem faktu, że mają oni na uwadze przyszłość i pokładają wiarę w wartości przekazywane następnym pokoleniom.
Odpowiedzialność rodziców wobec dzieci stanowi podwalinę istnienia ludzkości. Tymczasem, tak we współczesnej Europie, jak i w przyszłej, nie muszą oni sami dźwigać odpowiedzialności za wychowanie dzieci. W dziele tym są wspomagani przez osoby i grupy społeczne, zaangażowane w działania edukacyjne. Mogą także oczekiwać wsparcia finansowego ze strony państwowych służb specjalnych oraz ekspertyz z placówek naukowych i oświatowych.
Wiele osób ma swój udział w wychowaniu dzieci, które przecież nie wzrastają w społecznej izolacji, lecz rozwijają się w konkretnym środowisku. Osiąganie dojrzałości to coś więcej niż tylko zdobywanie wykształcenia. Nie jest ono jednak możliwe bez wsparcia ze strony szkół. Wzajemna pomoc i wzajemny szacunek rodziców oraz instytucji edukacyjnych są warunkiem "sine qua non" wychowania dzieci i młodzieży w naszych czasach.
Nadzieja wielu mieszkańców Wschodniej i Zachodniej Europy wynika z form współpracy na kontynencie, prowadzących do coraz większej jedności i do budowy nowej, wspólnej tożsamości. Współcześni młodzi ludzie będący obywatelami Europy przyszłości, każdy ze swą odmienną duchowością i kulturą, w której wzrastał, każdy z innymi talentami i oczekiwaniami. Dla nich i dla siebie samych pragniemy demokratycznej Europy, która w dalszym ciągu traktować będzie swą różnorodność jako źródło inspiracji.
Wychowanie i edukacja w Europie powinny koncentrować się na tym właśnie celu.
Aby zrealizować to założenie, rodzice muszą ze sobą współpracować: w szkołach, ze szkołami, ale także na szczeblu europejskim i narodowych stowarzyszeniach. Naszym celem są wzajemne inspiracje i działania prowadzące do pogłębienia europejskiej solidarności.
Powyższe kwestie stanowią EPA sens jej istnienia.
Na tym jednak nie koniec.
Rodzice w Europie mają prawo być otaczani szacunkiem za ich odpowiedzialność jako pierwszych i najważniejszych wychowawców młodzieży. Oznacza to poszanowanie ich rodzicielskiej roli i wynikających z niej obowiązków. W swych wysiłkach wychowawczych powinni być wspierani przez całe społeczeństwo, a w szczególności przez osoby zaangażowane w edukację.
EPA zawarło swoje postulaty w deklaracji "Prawa i obowiązki rodziców w Europie". Zwracamy się do Komisji Europejskiej, Rady Ministrów, Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z prośbą o poparcie naszych postulatów i pomoc w ich realizacji.

Prawa i obowiązki rodziców w Europie
 • Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej.
  Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za cały ludzki świat.
 • Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako "pierwszych nauczycieli" swoich dzieci.
  Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich.
 • Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć.
  Rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole.
 • Rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci.
  Rodzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji szkołom, do których uczęszczają ich dzieci, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych,( tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych.
 • Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uznawanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci.
  Rodzice mają obowiązek dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać.
 • Rodzice mają prawo domagania się od formalnego systemu edukacji tego, aby ich dzieci osiągnęły wiedzę duchową i kulturową.
  Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań.
 • Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci.
  Rodzice mają obowiązek osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej.
 • Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich poziomach ich struktur.
  Rodzice mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach. Organizacje te będą reprezentowały rodziców i ich interesy.
 • Rodzice mają prawo do pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji.
  Rodzice mają obowiązek poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania.
 • Rodzice mają prawo żądać od odpowiedzialnych władz publicznych wysokiej jakości usługi edukacyjnej.
  Rodzice mają obowiązek poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności "pierwszych nauczycieli" i partnerów w kontakcie: szkoła - dom

 

 PRAWA DZIECKA

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu wiersze poukładały,
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.
                                                       Janusz Korczak